Różne teksty maryjne

08.01.2010

Świt nowej epoki

7 grudnia 1990 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris missio ("Misja Odkupiciela"), wskazał na Maryję jako wzór macierzyńskiej miłości jaka powinna ożywiać misjonarzy.

Konieczność oddania się na własność Najświętszej Maryi Pannie.

19.07.2012

Te słowa mają moc

Świadectwo.

18.07.2012

Temat do rozmów

Świadectwo.

12.07.2012

To mogę zrobić

Świadectwo.

06.05.2011

Totus Tuus

Trzy postacie, które kroczyły do Jezusa maryjną drogą. Trzy zawołania, które znane są przez wielu. Życie ich uwieńczone zostało zwycięstwem. Do dziś mają wielu naśladowców.

Im bardziej posuwamy się w czasie, tym wyraźniejsze stają się sylwetki apostołów modlitwy różańcowej, tym łatwiej odczytać ich nazwiska i określić pole ich działalności. Gdy w pierwszych wiekach można było co najwyżej wskazać na pewne grupy mnichów i pustelników, to z upływem wieków wyłaniają się już konkretne osoby. Budowniczy Różańca otrzymują imiona.

Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.

Świadectwo.

Odmawiamy "Zdrowaś Maryjo...". Dzień po dniu. Rok po roku. I nagle zaczynamy rozumieć, że chcemy czegoś więcej. Serce woła o coś jeszcze. Bo Najświętsza Maryja Panna, przywoływana w modlitwie, otwiera coraz szerzej na Chrystusa i Jego Kościół. Nigdy nie zamyka się w sobie. Kto modli się do Matki, szybko odnajdzie Syna. Rozumie też, jak ważna w życiu jest wiara wyznawana wspólnie przez wspólnotę Kościoła.

08.01.2010

W szkole Maryi

17 kwietnia 2003, w Wielki Czwartek, w Roku Różańca Świętego, papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę ECCLESIA DE EUCHARISTIA. Maryi, "w której tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym", został poświęcony VI rozdział.

17.07.2012

Wiele otrzymałam

Świadectwo.

24.01.2012

Wierna Prawu

Tajemnica Maryi.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis