Różne teksty maryjne

Interpretacja Protoewangelii zwykle odzwierciedla postawę interpretującego zajmowaną względem udziału Matki Bożej w zwycięstwie Jej Syna, albo nawet szerzej: wobec Maryi w ogóle.

28.06.2013

Nieustannie obecna

Maryja stoi u kolebki naszego powołania do chrześcijaństwa. Jest nieodłączną powierniczką jego dojrzewania i realizacji.

Świadectwo.

Może dobrze, że poświęcone i święte znaki nie są "w modzie" gdyż daje to szansę, że ten, kto się nimi posługuje, będzie czynił to godnie i świadomie. Nie będą one tylko modnym "gadżetem", ozdobą ucha lub szyi.

Modlitwa, która jest życiem, to zjednoczenie z Chrystusem wszystkich naszych myśli, słów, czynów, pragnień, cierpień, wszystkiego, co stanowi o naszym istnieniu. To codzienne życie razem z Jezusem i Maryją. To nieustanne zanurzenie w tajemnicach zbawienia. To patrzenie na świat, jak Maryja, oczami Boga, odrzucenie od siebie wszystkich zwierciadełek i luster, w które wpatruje się człowiek, myśląc, że ogląda prawdziwą rzeczywistość, gdy tymczasem ogląda świat odbity w zwierciadłach zniekształconych przez grzech: przez ludzkie opinie, narzucone sposoby myślenia, fałszywe hierarchie wartości itd. To doskonały kult, który oddaje się Bogu całym życiem.

Zatrzymajmy się na chwilę... Bo w kształtowaniu pobożności wiernych wielką rolę odgrywa nie tylko sama historia, w której łonie rozwijają się określone praktyki modlitewne i rozjaśniają się kolejne tajemnice chrześcijańskiej wiary. Równoległą rolę do powolnej, głęboko przemyślanej ewolucji danego nabożeństwa i rozwoju doktryny wiary spełniają do dziś chrześcijańskie podania i legendy.

Ewangelia św. Mateusza widzi zapowiedź narodzin Mesjasza w słowach wygłoszonych w VllI w. przed Jego nardzeniem.

Z listu św. Marii Bernadety Soubirous, z liturgii godzin, t. III - wspomnienie NMP z Lourdes.

Świadectwo.

21.01.2012

Pełna gorliwości

Słowo Boże o Matce Jezusa.

10.09.2014

Pochodzenie Maryi

Informacje o Maryi zawarte w Ewangeliach wydały się wiernym niewystarczające, dlatego próbowano w nieoficjalnej literaturze apokryficznej odpowiedzieć na zainteresowanie chrześcijan...

W pierwszą niedzielę po 8 grudnia, a więc po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, krakowscy kupcy obchodzą swoje święto.

Świadectwo.

Świadectwo.

03.07.2012

Powierz Matce

Świadectwo.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis