Modlitwy maryjne

Niepokalana Matko Pięknej Miłości...

Matko Najświętsza, Matko Piękna Miłości - Bogarodzico...

Modlitwa ułożona przez Jana Pawła II, papieża.

Jasnogórskie Śluby Narodu, napisane przez uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956 w Komańczy, zostały uroczyście złożone przez Episkopat Polski wraz z milionową rzeszą wiernych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956.

05.12.2010

Królowo nieba

Modlitwa maryjna, najczęściej odmawiana w okresie wielkanocnym.
14.12.2019

Królowo pokoju...

Królowo pokoju, zwiastowanego ludziom dobrej woli...

Pozdrawiamy Cię Maryjo - Uzdrowienie Chorych...

Maryja otacza Kościół swoją opieką i jest dla niego Przewodniczką po drogach codzienności. Ukazuje nam drogę wiary, nadziei i miłości. Prośmy Ją, aby pomagała nam w naszym życiowym wędrowaniu w stronę nieba.

25.11.2011

Matka Boleści

O Maryjo, Matko boleści...

Maryjo z Betlejem i Nazaretu, żono Józefa...

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie dałeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego...

Pokorna Dziewico z Nazaretu, któraś przed dwoma tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone...

Matko troskliwa, Mazowiecka Pani...

Wspomóż nas

wesprzyj serwis