Różne teksty maryjne

06.10.2018

Matka na zawsze

0 komentarzy · 5817 czytań · Drukuj

"Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania ..." (Koh 3,1-2) - pisał mędrzec Starego Testamentu. Bóg dokonał dzieła stworzenia, od którego zaczął się liczyć czas.To już w czasie, w którym jedne wydarzenia następują po innych, dokonał się upadek człowieka, który zamknął mu drogę do wieczności, i w czasie musiała się dokonać naprawa człowieka. W konkretnym czasie Bóstwo złączyło się z człowieczeństwem, by wszystkim ludziom wskazać drogę prowadzącą do zmartwychwstania i życia wiecznego.

"Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem" (Ga 4,4). Niewiasta była Bogu potrzebna, aby - gdy nadszedł ów czas naprawy - mogła Bożego Syna obdarzyć człowieczeństwem, ludzkką naturą. Dzięki niej Syn Boży mógł wejść w ludzką rodzinę, mieć krewne i krewnch, przyjaciół i całą sobie współczesną społeczność.

Bóg pragnął pokazać, że wszystko, w co człowieka wyposażył przy stworzeniu było dobre, dlatego Syn Boży miał doświadczyć całego procesu rozwoju człowieka, od poczęcia do śmierci. Kobieta była zatem potrzebna Bogu, aby Jego odwiecznie istniejący Syn, mógł się w niej począć jako człowiek, w niej dojrzeć do narodzenia, być przez nią karmiony i przez nią wychowany.

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego żadnego człowieka Bóg nigdy nie traktuje jak glinianego naczynia, które gdy zostanie wykorzytane, albo gdy się zestarzeje, wyrzuca się na śmietnik jako coś nieprzydatnego. I tej Niewiasty, z której zrodził się Syn Boży i Człowieczy, Bóg nie potraktował jak zwykłego narzędzia, które po wykorzystaniu można wrzucić na śmietnik. Bóg pozwolił nam poznać imię tej kobiety, wybranej na Matkę Bożego Syna, która Go poczęła, urodziła i wychowała. Była to Maria z Nazaretu, młoda kobieta poślubiona Józefowi cieśli.

Gdy Syn Boży i Człowieczy, dzięki Marii znany, jako Jezus z Nazaretu, przystąpił do publicznego nauczania, rozpoczynając główny etap swojej zbawczej misji, Maria mogła wydawać się już niepotrzebna. Tymczasem Ewangelia Jana pokazuje, jak Ona potrafiła wprowadzić swego Syna i Jego uczniów tam, gdzie nie planowano ich zaprosić. Z opisu wesela w Kanie Galilejskiej wynika, że Jezusa i uczniów zaproszono tam dlatego, że na tym weselu była Jego Matka. To ze względu na Matkę ich zaproszono. I ze względu na prośbę Matki Jezus przyspieszył swoją mesjańską działalność, przemianą wody w wino ratując honor gospodarzy. Wszak słysząc Jej prośbę o cud, przypomniał Jej, że "jeszcze nie nadeszła godzina".

Działalność Syna nie była i dla Niej czymś obojętnym. Kochała Go do końca i choć nie zaprosił Jej, by z Nim chodziła, to przecież myślą była przy Nim zawsze. A stojąc pod Jego krzyżem z Nim współcierpiała. Testament Jezusa, wygłoszony z krzyża, odczytujemy nie tylko jako uporządkowanie losu pozostawionej Matki, ale przede wszystkim jako powierzenie Jej wszystkich Jego uczniów i uczennic za dzieci.

Po śmierci Jezusa żyła krótko, może niepełne dziesięć lat. Żyła w czasie i w czasie - jak Syn - musiała stąd odejść. Dokąd?

Łotr, który odkrył swe błędy i żałował za nie dopiero na krzyżu, usłyszał: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Matki Jezusa nie mógł spotkać los gorszy. Musiała znaleźć się także z Nim, a więc tam, gdzie On jest - u Ojca. Syn Boży i Jej Syn wracając do Ojca, wziął tam z sobą uwielbione człowieczeństwo. Nie mógł na ziemi zostawić Tej, która Mu je dała i która Go kochała miłością niepodobną do żadnej innej. Ona pierwsza otrzymała pełny dar zmartwychwstania. "Z ciałem i duszą została wzięta do nieba".

Nikt nie był świadkiem, jak się dokonało Wniebowzięcie Maryi. Wyobraźnia artystów widzi najczęściej, jak ten wzór kobiecego piękna, Maryja, otoczona przez aniołów wznosi się w górę do nieba.

Chwila Jej śmierci, czy zaśnięcia - jak ten moment nazywa pobożność zachodnia - była dla Niej chwilą przejścia z życia w czasie do życia w wieczności. Powołana została do udziału w zbawczym dziele Syna, które dokonało się w czasie, włączona została w Jego dzieło zbawcze, które trwa w wieczności. Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie, czyli poza naszym czasem i przestrzenią i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie Syn oddał Jej, umierając na krzyżu.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.