Święci maryjni

10.08.2014

Maksymilian Kolbe w walce z syjonizmem i masonerią

0 komentarzy · 12378 czytań · Drukuj

Ojciec Maksymilian Kolbe i Rycerstwo Niepokalanej w walce z syjonizmem i masonerią

Maksymilian Kolbe w walce z masonerią i syjonizmem

Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania

14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, Kościół wspomina św. Maksymiliana Marię Kolbego (urodzonego w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 i umęczonego w Auschwitz 14 sierpnia 1941), kapłana i polskiego franciszkanina, ogłoszonego świętym w 1982 r. przez papieża Jana Pawła II. Maksymilian jest znany z tego, że ofiarował swe życie za ojca rodziny w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pragnąc pociągnąć wszystkich ludzi do miłości Boga, ten franciszkanin (prawdziwy mąż Boży), wypełniając pierwszy warunek misji Kościoła, jakim jest naśladowanie Chrystusa, prawdziwego misjonarza Ojca, zrobił tak jak On: uniżył się i ogołocił ze wszystkiego dla miłości bliźniego.

Ojciec Maksymilian przeciwko kulturze Antychrysta

Maksymilian - bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących postaci XX wieku - daje wyrazisty przykład życia wyzwalającego ludzkość, na wzór Jezusa Chrystusa, z bezbożnej kultury, pozbawionej duchowości i człowieczeństwa. Jest postacią, którą trzeba odkryć i naśladować w tych czasach powszechnego zakłamania. W tych mrocznych czasach, używanie pieniędzy i wojny (przybierające formy zaplanowanego i zręcznie zamaskowanego ludobójstwa), połączone z różnymi formami ucisku, mającymi swe źródło w nieustannej propagandzie medialnej (zaprojektowanej w kierunku antychrześcijańskim), ostatecznie są akceptowane jako fakty oczywiste i prawie "normalne". Bez wątpienia można powiedzieć, że polski kapłan w tym sensie jest niezwykle aktualny: dał (i nadal daje) odpowiedź pełną miłosierdzia (odpowiedź samego Boga) światu tonącemu w mrokach i cieniu śmierci. I to w trudnym czasie, naznaczonym stopniem sekularyzacji już wtedy - blisko dwóch wojen światowych - dość zaawansowanym.

Modlitwa, słuchanie i miłości

Siła misji, według Świętego, polega na całkowitym oddaniu się Maryi, aby ostatecznie tak jak Ona, Duch Święty mógł przez nas nieść Chrystusa światu. Pierwszą maryjną postawą jest modlitwa; drugą - bliską pierwszej - słuchanie. Miłość - trzecią. Jego zwykły dzień wiernie odzwierciedlał te postawy. Po modlitwie Maksymilian rezerwował pierwszą część dnia na słuchanie braci, a popołudnie spędzał na wizytach misyjnych, szukając - z pomocą Ducha Świętego - jak urzeczywistnić ten wewnętrznie przyswojony styl misyjny Maryi. I to jeszcze przed najbardziej bolesnymi doświadczeniami. Modlitwa, słuchanie i miłość były podstawowymi składnikami jego zwycięskiego przepisu na Ewangelię.

"Rycerz Niepokalanej"

Jednak najbardziej rewolucyjny jego sposób misjonarzowania - wyróżniający go od innych świętych i błogosławionych - to jak wiadomo, uwzględniając społeczeństwo tak skomplikowane i rozdrobnione, w głoszeniu Ewangelii nie mógł pominąć mądrego korzystania z mediów. W czasach, gdy propaganda radiotelewizyjna zaczęła wywierać coraz większy wpływ i nacisk (zwłaszcza w złu...) na masy, zrozumiał znaczenie szerzenia prawdy za pośrednictwem radia i prasy, aby zanieść orędzie Ewangelii do możliwie jak największej liczby osób: z tego powodu, w czasie wielkiego "kryzysu gospodarczego" (czy raczej, jak twierdzi znany prof. Giacinto Auriti - oszustwa gospodarczego), kiedy inne gazety, nastawione na zysk, raczej upadały, Ojciec Kolbe założył - na przekór temu - swoje czasopismo: "Rycerz Niepokalanej".

Przeciwstawiając się propagandzie władzy

Choć ubogie pod względem graficznym, ale bogate w religijną treść, czasopismo zostało dobrze przyjęte, a jego nakład stopniowo powiększał się, wbrew przewidywaniom współbraci: pragnienie prawdy było tak wielkie i odwrotnie proporcjonalne do stopnia odrazy wobec propagandy mediów władzy, które regularnie białe czyniły czarnym a czarne białym. Ojciec Kolbe zdecydował się na zakup starej maszyny do pisania, improwizując (z sukcesem) nie tylko dziennikarza, ale i drukarza. Tymczasem przyciąga swoim zapałem apostolskim, do klasztoru i jego drukarnii zgłasza się wielu młodych ludzi z własnej woli, aby dołączyć się do jego maryjnego apostolstwa i dziennikarstwa, za pośrednictwem prasy. Wielu z nich poświęciło się Bogu poprzez złożenie ślubów zakonnych.

Misjonarz w Azji

Ale jego misja się nie skończyła na tej szlachetnej inicjatywie. Czuł głębokie wezwanie i mocną potrzebę, by iść dalej... Tak więc Ojciec Kolbe porzucił swoje miasto-klasztor i wyruszył w podróż do dalekiego kraju, w stronę Wschodzącego Słońca, na nowe tereny misyjne: i to pomimo tysiąca trudności finansowych i związanych ze słabym zdrowiem. Ale Opatrzność zawsze towarzyszy jego krokom i Święty nigdy nie musiał szukać pomocy finansowej u swoich współbraci z Polski, i zawsze jakoś udawało się pójść na kompromis. Trzeba jednak powiedzieć, że jego bracia żyli w skrajnej nędzy, na poddaszu, gdzie było zimno i śnieg leżał w domu. Ale nikt z tego powodu nie narzekał i nie tracił gorliwości apostolskiej: bo przecież jego misja była zbyt ważna, aby dać się złamać tym trudnościom. Nastrój jednak pomiędzy nami nie jest bynajmniej melancholijny - powiedział pewnego dnia Ojciec Kolbe - Dla Niepokalanej wszystko czyni się i cierpi wesoło! (Pisma, 345).

Naprzekór ciemnościom zniekształconej wiedzy i zwodniczego ducha

Aby jak największą liczbę wiernych wyrwać ze szkodliwej zasłony niewiedzy, a zwiedzione umysły zniekształconą wiedzą doprowadzić do światła prawdy, wytrwale podejmował nowe inicjatywy. Wiedział bowiem dobrze, jaką bronią posługuje się stary wróg (szatan), by przez mistyfikacje i oszustwa wprowadzić lekki mrok do światła prawdy. Dlatego postanowił włączyć te potężne reflektory (media) świata, pomimo ostracyzmu wąskiego grona swoich współbraci, którzy, prawdopodobnie z niewiedzy lub zazdrości, nie rozumieli jego szlachetnej duszy i jego wzniosłej misji. W tym duchu Kolbe był misjonarzem w Europie, a później w Japonii, zakładając miasto Maryi.

Rzym 1917 - masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera

W tym świetle widać, że głównym wrogiem dla Ojca Kolbego był wcielony duch Fałszu - wróg Boga i wielki manipulator w dziejach świata: Szatan czy Lucyfer. A mianowicie bóg tych, którzy uważani są za głównych wrogów Jezusa Chrystusa i ludzkości (i tym samym Stworzenia Bożego): masonerii i jej antychrześcijańskich zwolenników - żydów, nazistów i socjalistów. Ta niechęć wzrosła w szczególności w 1917 roku, kiedy w Rzymie (jak wielokrotnie o tym wspominał polski franciszkanin) odbyła się masońska demonstracja wychwalająca Lucyfera. Po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia Rycerstwa Niepokalanej, dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich, a zwłaszcza masonów, do prowadzenia walki między dobrem a złem, między synami światłości a synami ciemności.

Założenie Rycerstwa Niepokalanej

W Rzymie, 16 października 1917 r. grupa siedmiu studentów Międzynarodowego Kolegium Ojców Franciszkanów określiło sposób na odpieranie ataków na Kościół i pomaganie duszom w poszukiwaniu drogi do Boga, powołując do życia ruch Rycerstwa Niepokalanej. Pierwsze spotkanie odbyło się w nocy, w tajemnicy, w celi zakonnej, przed figurą Niepokalanej, znajdującej się pomiędzy dwoma zapalonymi świecami. Młodzi zakonnicy, w obliczu silnej prowokacji włoskiej masonerii, postanowili zaangażować się w pracę nad nawróceniem grzeszników i uświęcenia wszystkich, oddając się całkowicie Niepokalanej. Warto zauważyć, że niektóre struktury organizacji MI można porównać z organizacją masonerii. Rycerstwo Niepokalanej posiada 3 stopnie, w których trzeci jest zarezerwowany dla tych, którzy chcą bezwarunkowo poświęcić się Niepokalanej jako Jej rzecz i własność, czyli całkowicie należeć do Niej. Więc Maksymilian chce wprowadzić w Rycerstwie konsekrację, w szczególności na 3 stopniu, na którym dusze staja się Chrystusowe przez Niepokalaną (stworzenie najbardziej Chrystusowe).

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej a masoński architraw

Duchowość Rycerstwa Niepokalanej jest w całości oparta na dogmacie o Niepokalanym Poczęciu i typowo franciszkańskiej tezie o maryjnym pośrednictwie w udzielaniu wszelkich łask. Przeciwnie zaś, według poglądów masonerii "tradycyjnej", widzimy, że od 3 stopnia (syn Lucyfera) do ostatniego (33 stopień Mistrza Masona lub Człowiek-Król) kandydat jest utożsamiany z Hiram Abiffem, budowniczym Świątyni Salomona, który został zabity, ponieważ - według masońskiej legendy - nie ujawniał tajemnic Sztuki Masońskiej. Kandydat na różnych etapach rytualnie przechodzi symboliczną śmierć, która jest również uważana za mistyczną śmierć przez różnych autorów masonów (angielski, francuski, włoski, niemiecki...) współczesnych Ojcu Kolbemu. Mistrz Mason jest w pełni poświęcony masonerii i musi być gotowy jak Hiram do najwyższego poświęcenia dla dobra Instytucji.

Syjonizm - szczyt piramidy

Maksymilian słusznie widzi wszechświatowe żydostwo (Pisma,1316) na szczycie całej masonerii; i porównuje je do węża piekielnego jako tajnego inspiratora i przewodnika masonerii; "tak więc - pisze Maksymilian - masoni są sługami Lucyfera". W kolbiańskiej analizie masonerii (Dzisiejsi wrogowie Kościoła, Pisma, 1047) wielkie znaczenie ma dzieło papieża Leona XIII. Ukazując, że u podstaw masońskiego naturalizmu leży pseudo-religijny lucefyryzm, przywołuje antymasońską encyklikę Humanum Genus papieża Leona XIII (1884), która wyraźnie pokazuje, że w filozoficznej postawie zwanej "naturalizmem" ukryty jest fundament myśli i działania masonerii.

Maksymilian Kolbe i Protokoły Mędrców Syjonu

Z bibliograficznego punktu widzenia tezy dotyczące syjonizmu lub żydo-masonerii Ojciec Kolbe omawia na podstawie Protokołów Mędrców Syjonu (na tyle niewygodnych dokumentów, że niektórzy chcieliby, aby uznawać je za fałszywe...), wielokrotnie je cytując (Okpieni, 1157Czy prawda się zmienia, 1089Do o. Alfonsa Kolbego, 131). W tej bitwie - jak zaznacza Maksymilian, odnosząc się również do Apokalipsy - stwierdza, że "tylko Chrystus i Niepokalana zwyciężą w walce o prawdę", odpierając bezpodstawne wypowiedzi zwolenników syjonizmu, którzy twierdzili z całą pewnością, że podbiją i zdominują świat (ustanawiając Nowy Porządek Świata). Stąd ten New World Order w wizji Ojca Kolbego jest skazany na porażkę, ze względu na moc prawdy i łaskę Bożej Opatrzności.

Infiltracja masońska w Kościele Chrystusowym

Masońska infiltracja w Kościele: to niezbędny krok dla masona, który osiąga 17 stopień rytu szkockiego, zwany "Sprawiedliwość". Rycerz Wschodu i Zachodu ma "moralny obowiązek" starać się o ekspansję judaizmu w obozie chrześcijańskim,o masońską infiltrację hierarchii Kościoła i jej zepsucie. Tak więc nie ma co się dziwić zgorszeniom w Kościele - nawet wśród katechetów, księży, ludzi odpowiedzialnych, biskupów i kardynałów - jako skutek masońskiej infiltracji! To zawsze było częścią "gry" masońskiej. To zadanie dla nas, aby zidentyfikować, zdemaskować i odrzucić nadawcę: nie dać się zwieść ich manipulacjom.

Kolbe, Protokoły Mędrców Syjonu a oskarżenia o antysemityzm

W pismach Maksymiliana znajdziemy wiele uwag na temat Żydów i żydo-masonerii, jednak trzeba zauważyć, że są one bardzo duchowe i mają cele apostolskie, nie są w ogóle inspirowane antysemicką krytyką, małostkowością i nie są celem samym w sobie. Jednak te treści były na tyle niewygodne, że zarzucali mu antysemityzm i to prawdopodobnie ci sami ludzie (ale w innych koszulach: nie czerwonych, lecz czarnych), którzy następnie go zabili w obozie koncentracyjnym. Rozumiesz? Świętego Maksymiliana Kolbego interesowała głównie akcja misyjna, skierowana na nawrócenie grzeszników, heretyków, Żydów i schizmatyków (protestantów itd.), a w szczególności masonów. Misja ta jest dziś bardzo aktualna i powinna dać do myślenia wszystkim, zwłaszcza tym, którzy uważają, że obecny "kryzys gospodarczy" i obecne ataki na chrześcijan, na rodzinę i na Boga są wynikiem przypadku lub chaosu... Chaos, przyjaciele, jest zorganizowany!

Wydarzenie na FB ku czci św Maksymiliana Kolbego 13 sierpnia

Jest to dobrze zorganizowany chaos przez umysły diebelskie, z którymi Ojciec Kolbe nauczył nas walczyć i prowadzić do nawrócenia, przy współpracy z łaską Ducha Świętego, używając godziwych środków prawdy. Dlatego tak bardzo ten święty franciszkanin zasługuje na pamięć i naśladowanie: wspaniałą okazją do tego będą dni 13 i 14 sierpnia (dzień jego męczeńskiego i heroicznego przejścia do chwały Chrystusa w niebie). Rycerstwo Niepokalanej przez grupę na Facebooku (Milizia dell'Immacolata: sulle Orme di Kolbe) we współpracy z redaktorami "Il Cavaliere dell'Immacolata" i "Qui Europa", przy wsparciu auritiańskiej grupy "Sete di Giustizia" organizuje "wydarzenie" upamiętnienia i modlitwy, które odbędzie się on-line 13 sierpnia o godzinie 21:00. Do zobaczenia! Rozpowszechniaj to zaproszenie i pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób!

Angela Rita Serramazza, prezes Rycerstwa Niepokalanej, Kalabria
Sergio Basile, dyrektor "Qui Europa" (tłumaczenie: MARYJNI.PL)

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Święci maryjni

 • Alfons Maria de Liguori
  Maryja nadzieją wszystkich ludzi.
 • Andrzej z Krety
  Św. Andrzej z Krety, metropolita Gortyny, działał na Krecie. Zmarł ok. 740 roku. Jest autorem pięknego kanonu dla uczczenia narodzenia Matki Bożej oraz czterech homilii maryjnych - jednej na Zwiastowanie i trzech na Zaśnięcie.
 • Bartolomeo Longo
  Bł. Bartolomeo Longo (1841-1926) Postać świętego jest nierozłącznie związana z różańcem. Na kartach chrześcijańskiej duchowości zapisał się jako wielki propagator tej modlitwy oraz czciciel Matki Bożej.
 • Bazyli Wielki
  Św. Bazyli zafascynowany Chrystusem postanowił zostać mnichem Chrzest przyjął dopiero w wieku 28 lat, w 358 r. Uznawany za jednego z 4-ch wielkich Ojców Kościoła na Wschodzie - wielki wzorzec wiary i obraz miłości.Jest autorem dzieł dogmatycznych Przeciwko Eunomiuszowi, O pochodzeniu Ducha Świetego; pism ascetycznych m in. Reguł moralnych, Reguł dłuższych, Reguł krótszych, Wstępu do zarysu ascezy, O sądzie Bożym, O wierze; oprócz tego Mów, Homilii i Listów, a także Liturgii, której Kościół Wschodni używa do dnia dzisiejszego.
 • Bernadetta Soubirous
  Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Cierpiała wiele na astmę. Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie - tu chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia".
 • Bernard z Clairvaux
  Św. Bernard - autor znanej modlitwy do Najśw. Maryi Panny: "Pomnij..." - znany był też ze swej miłości do Matki Bożej, którą zwykł pozdrawiać w Kościele słowami: "Ave Maria!" Legenda głosi, iż któregoś razu odpowiedziała mu ona: "Salve, Bernardzie!" Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki Pańskiej.
 • Efrem Syryjczyk
  Efrem Syryjczyk umiał połączyć powołanie teologa i poety pisząc jedne z najpiękniejszych tekstów o Maryi. Twórca szkoły teologicznej w Nibisis. Był diakonem posługującym wspólnocie lokalnej. Zmarł w Edessie w 373 r. posługując chorym w czasie epidemii.
 • Ildefons z Toledo, św.
  Patron Toledo (Hiszpania), † 667.
 • Ireneusz
  Ireneusz, męczennik, uczeń św. Polikarpa. Był biskupem Lionu. Bronił wiary przed herezjami gnostyckimi. Jest twórcą pierwszego katechizmu pt Dowód prawdziwości nauki chrześcijańskiej". Podkreślał prymat Kościoła Rzymu ponad innymi kościołami.
 • Jan Bosco
  Kilka myśli na temat miejsca Maryi w życiu i działalności św. Jana Bosco (16 VIII 1815 - 31 I 1888).
 • Jan Chryzostom
  Św. Jan Chryzostom był uczniem pogańskiego filozofa Libaniusza i Ammiana Marcellina najwybitniejszego historyka późnego antyku. Od 381 nauczał w kościołach Antiochii, a dzięki swym zdolnościom krasomówczym zyskał przydomek "Złotousty". Wielokrotnie skazywany na wygnanie, zmarł w drodze na wybrzeże Morza Czarnego z wycieńczenia. Tuż przed śmiercią rzekł: "Chwała Bogu za wszystko".
 • Jan Duns Szkot
  Jan, znany jest jako Duns, w nawiązaniu do miasteczka Duns, w którym urodził się pod koniec 1265 r., i jako Szkot - w odniesieniu do swojej ojczyzny - Szkocji. Imię błogosławionego najczęściej kojarzone jest z Niepokalanym Poczęciem Maryi, którego był obrońcą i dla którego wypracował doktrynę, która później dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła była podstawą do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
 • Jerzy Matulewicz, bł
  Odnowiciel Maryjnego zakonu.
 • Jerzy Popiełuszko, bł.
  Biografia bł. Jerzego Popiełuszki i jego homilia wygłoszona w Bytomiu, 8 X 1984, na 11 dni przed śmiercią.
 • Józef Kalasancjusz
  Jednym z charakterystycznych rysów duchowości św. Józefa Kalasancjusza była głęboka pobożność i cześć do Najświętszej Maryi Panny.
 • Józef Kowalski, bł.
  Obrońca różańca świętego.
 • Józef Oblubieniec Maryi
  O św. Józefie rzeczywiście niewiele wiadomo z Ewangelii. Jednak istnieje kilka informacji. Jemu została zaślubiona Maryja z Nazaretu.
 • Józef z Kupertynu
  Św. Józef z Kupertynu - patron studentów, lotników. W jego życiu Matka Boża kilkakrotnie interweniowała. W dzieciństwie został za Jej przyczyną uzdrowiony z ciężkiej choroby. Przed święceniami diakonatu w przejściu ostatnich egzaminów pomogła mu Maryja, wskazując fragment Pisma Świętego, z którego potem był pytany. 17 września 2013 rozpoczął się Jubileusz 350. rocznicy śmierci...
 • Justyn
  Św. Justyn, męczennik. Długo poszukiwał drogi do Boga. W wieku 33 lat przyjął chrzest w Efezie. U progu jego nawrócenia ma miejsce spotkanie z tajemniczym starcem, który wypowiada znamienne słowa: Módl się więc, by i przed tobą otwarły się bramy światłości, gdyż nikt niczego wiedzieć ani zrozumieć nie może, jeśli mu nie udzieli łaski zrozumienia Bóg i Chrystus Jego. Odtąd św. Justyn staje się żarliwym obrońcą wiary chrześcijańskiej, która doprowadzi go do męczeństwa. Podczas procesu odważnie wyznaje: "Jestem chrześcijaninem (...) Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka (śmierć), to pójdę do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat przeminie, nie odmawia on swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki"
 • Katarzyna Labouré
  Ojciec Święty Pius XII, podczas kanonizacji, 27 lipca 1947 r., nazwał siostrę Katarzynę - Świętą Milczenia. Chyba żadne życie zakonne nie było tak zwykłe i tak proste, jak życie siostry Katarzyny. Modliła się, była posłuszna, uległa. Nikt nie wiedział o jej objawieniach. W wieku 9 lat, po śmierci matki powierza się bezgranicznej miłości Maryi. Mówi Jej: Ciebie obieram sobie za Matkę
 • Klara i Maksymilian
  Tych dwóch świętych łączyło jedno powołanie, kroczenie za Chrystusem w duchu św. Franciszka.
 • Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Ludwik Maria Grignion de Montfort znany jest z dzieł dotyczących pobożności maryjnej: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Tajemnica Maryi. Jest twórcą nowego nabożeństwa do Maryi zwanego Świętą Niewolą Miłości. Do rozsławienia oddania się Maryi w Jej niewolę przyczynił się papież Jan Paweł II swoją dewizą "Totus Tuus" zaczerpniętą z pism Ludwika Grignona de Montfort.
 • Maksymilian Maria Kolbe, św.
  Beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI jako wzór życia kapłańskiego. Kanonizowany jako Męczennik z miłości przez papieża Jana Pawła II. Założyciel stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej". W wieku 28 lat redaktor naczelny i założyciel czasopisma "Rycerz Niepokalanej". Twórca największego klasztoru na świecie - Niepokalanowa.
 • Noniusz Alvarez Pereira
  Św. Noniusz od NMP (1360-1431) zasłynął jako mąż modlitwy i umartwienia oraz szczególnej miłości do Matki Bożej.
 • Nowenna do św. Maksymiliana
  Modlitwy i krótkie rozważania w oparciu o teksty św. Maksymiliana Kolbego - na każdy dzień nowenny.
 • Serafin z Sarowa, św.
  Życie swoje powierzyłem jedynemu prawdziwemu lekarzowi, Jezusowi Chrystusowi i Przenajświętszej Bogurodzicy.
 • Sofroniusz
  św. Sofroniusz, patriarcha Konstantynopola, żył na przełomie VI i VII wieku. Przeżył zajęcie miasta przez Arabów. Zmarł w 638 roku. Z pism jego zachowało się kazanie na uroczystość Zwiastowania. Przedstawił w nim Maryję w Bożym planie zbawienia.
 • Weronika Antal
  Weronika Antal - członkini Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 60 lat temu w północnej Rumunii miała odwagę oddać swoje życie w obronie wiary i złożonego w tajemnicy ślubu czystości.