Nabożeństwa maryjne

15.02.2011

Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy

0 komentarzy · 21709 czytań · Drukuj

Jutrznia

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień żiemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,

W królewskiej szaty przyodziana blask.

Przed wschodem słońca, Ty, ludzkości zorza,

Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego,

Największą wszechmoc tym okazał Bóg.

Syn ciało biorąc cudem z łona Twego,

Przywiódł nas, grzesznych, do Ojcowskich nóg.

Bogurodzico, korne słowo Twoje,

Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,

Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,

W blaski południa zamieniłaś noc.

Jak na obrazie tulisz swego Syna,

Gdy Mu anieli ukazują krzyż,

Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,

Przytul do Serca i do Boga zbliż.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico, Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś nasza ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Laudes

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,

Bez zmazy grzechu i wszelkich cnót wzór.

W miłości Boga Tyś jest najgoręsza,

Łaską przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik boga na swym rzymskim tronie,

Ogłosił światu Twej świętości cud.

Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,

W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie

Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.

Niechaj je zmaże i da przebaczenie

Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.

Niewyczerpana łask i cnót Skarbnico,

Nieustającą racz nam pomoc nieść.

Bądź niewinności tarczą i strażnicą,

Pomóż nam zawsze święte życie wieść.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywajac, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Pryma

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maaryjo, Matko wszystkich ludzi,

Z ogromem naszych współczująca win.

Niech nasza nędza litość Twoją budzi,

Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

Iż jesteś Matką dzieci Adamowych,

Świadczy Twa nazwa i obrazu treść.

Ty nam na lądach starych oraz nowych,

Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.

W licznych obrazach Tyś koronwana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.

Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,

Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.

Do Serca, Matko, mieczem przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:

Wszak Matką jesteś z polecenia Tego,

Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W. Amen.

Tercja

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, wsech łask Pośredniczko,

Które Bóg złożył do Twych świętych rąk.

Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,

Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,

Jak promień słońca z wiekistych wzgórz,

Przez Twoje dłonie, Matko ukochana,

Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,

W objęciach Twoich skarb największy nasz.

Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,

W ręku swym władzę od Jezusa masz.

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy,

Racz duszy zawsze Pośredniczką być.

Nieustającej udziel nam pomocy,

Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotowa. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Seksta

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,

Coś ceną wielką mąk Syna, krwi.

Stała się naszą drugą Rodzicielką,

Przez miecz boleści, co w Twym Sercu tkwi.

Tam, u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,

Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,

W smutku bezmiernym dałaś łaski życie,

Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.

To życie łaski wlewać w życie ludzi,

Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.

Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,

Utwierdź nas w dobrym pośrednictwem swym.

Współodkupienie obraz Twój ogłasza,

Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.

W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,

Darz nas pomoca nieustanną swą.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Nona

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocą,

Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.

Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,

Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,

Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej.

Ty nam swą pomoc ślij nieustającą,

Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

Tę wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,

Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg.

Krew Jego święta życie nowe stwarza,

Które nam wydarł duszy naszej wróg.

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,

Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar.

Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,

Sługom ołtarza gorliwości żar.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Nieszpory

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,

Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.

Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,

Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,

Kiedy nadejdzie ostateczny czas.

Lecz miłosierdzie powierzył Bóg Tobie,

Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

W obrazie litość z oczu Twych jaśnieje,

Smutek głęboki Twą okala twarz.

Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje,

Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza, gdy śmierci zbliża się godzina,

Ziemskiej wędówki już nadejdzie kres.

Wstaw się za nami u swojego Syna,

Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Kompleta

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, naszą tyś nadzieją,

Z obrazu Twego spływa dziwny czar.

Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją,

I najcenniejszy odkupienia dar.

A Twe źrenice zasępione trwogą,

Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż.

Gdzie dwa cheruby przyszłość wieszczą srogą,

W dłoniach swych dzierżac symbol męki-Krzyż.

Twoje wejrzenie duszę nam porywa,

Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.

Jezus przykładem do ufności wzywa,

On nie odrzuci prośby Matki swej.

Przez owe widmo kalwaryjskiej nocy,

I prrzez chwalebny zmartwychwstania blask.

Nieustającej, Matko, Twej pomocy,

Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś nasza ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywajac, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkuienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Zakończenie

(na melodię Inwokacji)

Przyjmij, o Najświętsza Panno,

Hołd ten oraz serc ofiarę.

Swą pomocą nieustanną,

Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę.

Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,

Aż przy Twoim spoczniem tronie.

Módlmy się: Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej nieustającej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne