Różne teksty maryjne

14.12.2019

Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?

0 komentarzy · 1102 czytań · Drukuj

Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie. By choć trochę zrozumieć albo przynajmiej przeczuć tę tajemnicę, trzeba porzucić liniową logikę ludzkiego rozumu i spojrzeć na Cud Wcielenia ze wszystkich dostępnych dla człowieka miejsc - od strony rozważań intelektualnych, zatopienia sie w modlitwę, kontemplacji Boskiego misterium, religijnej intuicji. Bowiem Boże Macierzyństwo to prawda wieloprzestrzenna, niezwykła, nieprzekazywalna językiem ani ludzi, ani aniołów.

Może najlepszą odpowiedzią na to pytanie byłoby pełne zachwytu oniemienie? Albo jedno krótkie zdanie: "Boże Macierzyństwo jest Świętym Cudem, przed którym trzeba uklęknąć w milczeniu i dłońmi wyciągniętymi do modlitwy zaczerpnąć z pokorą z deszczu łask, które mają tam swoje źródło"?

Czy jest możliwe, by odwieczny Bóg stał sie Synem śmiertelnego człowieka? "U Boga wszystko jest możliwe" - odpowiem za aniołem Gabrielem. Bóg może uczynić każdy cud, wszak jest wszechmogący. Boże Macierzyństwo Maryi jest więc znakiem wszechmocy Boga.

Ale sposób Wcielenia jest znakiem jeszcze czegoś więcej - tego, że człowiek jest partnerem Boga, który oczekuje naszego dobrowolnego przyzwolenia na Jego plany. Konsekwentnie odwrotną stroną rozważanego misterium jest więc zdolność do powiedzenia "nie", do odepchnięcia ze wzgardą ręki Boga i rodzenia w świecie zła. Człowiek nie jest przedmiotem, Bóg nie działa "obok" ani "mimo niego". Człowiek pozostaje zawsze podmiotem. Oto godność każdego z nas ujawniona w Macierzyństwie Maryi, które dokonało sie w Niej nie przez zaskoczenie, ale przez "tak" Tej, która jest jedną z nas.

"Tak" powtarzane Bogu to najkrótsza definicja świętości, pomnażanej dzięki posiadaniu przez człowieka woli szukającej Boga. Ona jest jak ziarno, które Bóg będzie ogrzewał słońcem, nawilżał deszczem, poranną rosą...

Najważniejszą prawdą o Maryi jest to, że jest Ona Matką Boga. Prawda ta zawarta jest w Piśmie Świętym, Tradycji i nauczaniu Kościoła.Precyzowała się w pierwszych pokoleniach uczniów Pańskich niepostrzeżenie i bez sprzeciwów. Została uroczyście ogłoszona na Soborze Efeskim w 431 r., a jak powiedział przewodniczący tego Soboru, " Kościół przejął ten tytuł w dziedzictwo po Apostołach".

" Albowiem nie urodził się najpierw ze świętej Dziewicy zwykły człowiek, w którego by potem wstąpiło Słowo, lecz twierdzimy, że już w łonie Matki zostało ono złączone z ciałem i cieleśnie się urodziło". Tę zdefiniowaną dogmatycznie prawdę raz jeszcze uroczyście potwierdził dwadzieścia lat później Sobór zwołany w Chalcedonie: "Jest Pan nasz Jezus Chrystus doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ciała, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny, oprócz grzechu. Przed wiekami z Ojca zrodzony jako Bóg, w ostatnich zaś czasach dla nas i dla naszego zbawienia narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bogarodzicy".

Warto pamiętać, że ten maryjny dogmat nie został ogłoszony po to, by powiedzieć coś nowego o Maryi. Zdefiniowanie Bożego Macierzyństwa miało położyć kres głoszonym herezjom, miało stanowić gwarancję poprawnego nauczania o Jezusie Chrystusie - prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku.

Tak, w tym dogmacie, jak w soczewce uwypuklają się wszelkie błędne nauczania o Chrystusie, a kto dobrze rozumie prawdy maryjne, dobrze rozumie prawdy o Zbawicielu. Kto umie Ją kochać i wielbić, umie miłować i wielbić Jezusa Chrystusa.

Ale dlaczego Bóg chciał się stać człowiekiem i przejść przez wszystkie fazy rozwoju osoby ludzkiej, od samego poczęcia? Bo chciał uświęcić całe życie człowieka, każdą jego fazę otoczyć swoją obecnością, nadać zbawczy sens wszystkiemu, co ludzkie. On chciał być człowiekiem od początku. Był nim w łonie Matki - tak jak ja, ujrzał świat w swym narodzeniu - tak jak ja, poznał trud wzrastania i nauki - tak jak ja, przeszedł przez chwile radości i bólu - tak samo jak ja.

A wszystko to stało sie dzięki Maryi, Bogarodzicy. Jej Macierzyństwo odnosi się nie tylko do ciała; Ona jest Matką całego człowieka, z duszą i ciałem, a więc osoby Jezusa Chrystusa.

Modlimy się do Maryi jako Matki Bożej. Nic w tym dziwnego skoro przez Nią Zbawiciel przyszedł na świat i skoro od Matki Boga jest tylko krok do Matki naszej, bowiem Syn Boży dał Ją nam za Matkę..., a wcześniej stał się Synem Maryi ,, dla nas i naszego zbawienia". Macierzyństwo Boże to pierwszy środek, dzięki któremu Bóg realizuje swój zbawczy plan wobec każdego z nas, a Jej Macierzyństwo ustawia Ją w wyjątkowej relacji do Boga.

Tytuł Bożej Rodzicielki jest podstawowym wezwaniem modlitewnym, gdyż odwołuje się do niezwykłej godności i władzy Maryi. Znamy teksty już z lll w., które są dowodem na modlitewne wezwanie Maryi pod tym tytułem. Któż z nas nie modli się tą starożytną modlitwą? Któż nie zna "Pod Twoją obronę?"

Podobnie Różaniec, który jest mistycznym oglądaniem tej tajemnicy. Boże Macierzyństwo rozpoczyna się wraz ze Zwiastowaniem, owocuje napełnieniem Duchem Świętym w Nawiedzeniu, staje się Narodzeniem, a potem Dzieckiem ofiarowanym Bogu i wychowywanym w Nazarecie. Jest obecnością przy Cierpieniu, Męce i Śmierci Boskiego Syna, w której rozlewa się ono na wszystkich czerpiących z drzewa życia. Jest udziałem w Zmartwychwstaniu Syna i w Jego królewskim panowaniu w niebie.

Ale Różaniec otwiera nas na częściowe zaledwie poznanie tej prawdy. Podobnie jak każda inna modlitwa uczy nas pokory, uznania, że Bóg jest nieogarniony i niepoznawalny w swoim Majestacie, w swojej Tajemnicy, w swojej Miłości.

Co działo się w dniu ogłoszenia tego dogmatu? "Cała ludność miasta stała od wczesnego ranka aż do wieczora..." A kiedy ogłoszono Maryję Bogarodzicą, zapanowała nieopisana radość. "Skoro tylko wyszliśmy z Kościoła - wspomina św. Cyryl, przewodniczący Soboru - odprowadziła nas ludność z pochodniami aż do naszych domów... Radość zapanowała ogromna. Zapalono latarnie na mieście, a nawet niewiasty z kadzidłem szły przed nami". Mieszkańcy Efezu, prości ludzie, umieli rozpoznać w swoim sercu prawdę o Matce Bożej. Nie umieli jej wyrazić inaczej, jak tylko swoją gorliwością w modlitwie i radością z ogłoszonego dogmatu...

Kto nie jest w stanie ogarnąć tej prawdy umysłem, niechaj ogarnia ją sercem. Kto nie potrafi jej zrozumieć, niech ją kontempluje. Bo, jak pisał św.Ludwik, tylko umartwienie - przylgnięcie do krzyża Jezusa i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, która we Wcieleniu stała się "Służebnicą Boskiej Mądrości", pozwoli być mądrzejszym od Salomona i wniknąć w prawdę, która prowadzi do zbawienia.

Uchowaj Boże, aby ktoś z nas sądził, że ten dogmat jest tylko intelektualnym rebusem i wyzwaniem dla naszego rozumu. Owszem, jest nim, i trzeba posłużyć się tym środkiem zbliżania się do Boga, jakim jest rozum, ale kiedy ociężały wóz naszego poznania dotrze do brzegu oceanu, trzeba wejść do łodzi modlitwy, a gdy ta dopłynie do górzystych fiordów Boga, trzeba wznieść sie ponad nie na skrzydłach kontemplacji. I gdzieś wysoko, wysoko na niebie powierzyć się ufnie w ręce Boga, który cały napełni nas sobą. A wtedy?... Wtedy nie będziemy już musieli stawiać żadnych pytań.

Bo jak powiedział młody Wojtyła, nasza wędrówka rozpoczyna się od wielkiego wysiłku, ale prędzej czy później osiąga punkt, w którym działa już tylko sam Bóg.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.