Nabożeństwa maryjne

27.11.2010

Adoracje Adwentowe

0 komentarzy · 44043 czytań · Drukuj

Adoracje na okres Adwentu

1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.

Trzecia Niedziela Adwentu


4. Pan jest blisko.


I.

Panie, Jezu Chryste, jesteś tu obecny w Najświętszym Sakramencie. Jesteś nie po to, by nas sądzić, lecz by darować nam swoje łaski. W pokorze i w duchu pokuty pragniemy zbliżyć się do Ciebie. Wiemy, że pyszny sprzeciwia się Bogu, a pokornym Pan daje swoje łaski. (Jk 4,7) Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Jeśli pościcie nie bądźcie jak obłudnicy, oni bowiem zniekształcają swoje twarze, aby ludzie widzieli jak oni poszczą. Oni swoją nagrodę już otrzymali". Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie spełniłeś tęsknotę człowieka za bliskością Boga. Przez wszystkie czasy człowiek budował świątynie, w smutnej samotności stwarzał sobie obrazy bogów i do nich zanosił swoje uwielbienie. Od zawsze człowiek pragnął, by Bóg był blisko niego. A Ty sam przybliżasz się do nas. Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, pod postaciami Najświętszego Sakramentu jesteś naszym Emmanuelem, to znaczy, Bogiem z nami. Tu, w tabernakulum rozbijasz swój namiot pomiędzy naszymi ludzkimi troskami i radościami. Nam grzesznym stajesz się bliski. Przez łaskę Twej obecności uczyń nas godnymi i przygotuj nasze serca przez prawdziwą pokutę na dzień, w którym bez osłony zobaczymy Cię w niebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

II.

Radujcie się w Panu w każdy czas. Niech będzie to radość, przez którą ludzie obdarowują siebie dobrocią. Radujmy się, bo Pan jest blisko.

Czyniąc pokutę niech nasze twarze będą pogodne, bo przecież Ty przyjdziesz. Nie zawiedziesz nas w swojej dobroci nieskończonej. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Wielokrotnie spełniałeś dane człowiekowi obietnice. Jesteś blisko, ponieważ w Twojej Boskiej nieskończoności jesteś we wszystkich zakątkach ziemi wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Ty wypełniasz niebo i ziemię. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Daj nam, Panie, prawdziwą radość. Radość, która tkwi w Tobie. Radość, która rodzi się z Twojej obecności pośród nas. Radość z powodu Twojego nieustannego pochylania się nad nami w miłosierdziu. Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, zachowaj nas w łasce Twojej obecności. Jan Chrzciciel powiedział: "między wami jest Ten, którego wy nie znacie", daj nam oczy wiary, byśmy Cię pośród nas rozpoznawali i radować się mogli po wszystkie czasy, że Ty jesteś blisko. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

III.

Do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, przynosimy z wielkim zaufaniem nasze adwentowe prośby. Przygotuj nas do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Prowadź nas do coraz głębszego poznania Twojego serca. Obdarz wszystkich, którzy w ubóstwie, niepokoju, strachu i niepewności jutra żyją, Swoim błogosławieństwem. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Złącz nas w prawdziwej miłości i poszanowaniu każdego człowieka. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Utwierdzaj nas w trudnych czasach, byśmy nie tracili nadziei i trwali w niej aż do ponownego Twego przyjścia przy końcu świata. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Daj wdowom i sierotom, ubogim i pogrążonym w smutkach, uwięzionym i prześladowanym, wszystkim ofiarom gwałtu, niesprawiedliwości - cierpliwość i nadzieję. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

W dniu sądu nad nami, bądź nam miłosiernym sędzią. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się. Niebieski Ojcze, corocznie radujesz nas darem oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Spraw, byśmy kiedyś spotkali się z Twoim Synem bez trwogi i z czystym sercem, niech On nas uczyni wiecznymi braćmi dla siebie. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni: W czasie świętym adwentowym.

Różaniec święty. Tajemnica Zwiastowania NMP.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne