Różne teksty maryjne

13 czerwiec 2013

Modlitwa ustna inaczej

To zaledwie pierwsza garść bogactwa Różańca wyciągnięta ze skarbca tej maryjnej modlitwy. Jest ich tak wiele, że z zadziwieniem przyglądamy się Różańcowi - modlitwie, którą, jak uczył Jan Paweł II, "trzeba odkryć na nowo".

15 lipiec 2012

Na boisku

Świadectwo.

Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.

Świadectwo.

28 maj 2014

Naśladować Maryję

Nie wystarczy oddawać Maryi cześć, wielbić Ją, kłaść Jej korony na głowę. To są tylko środki, których Ona nigdy w swoim życiu nie używała.

04 październik 2012

Nasze obowiązki względem Maryi

Tekst z 1926 roku.

01 czerwiec 2012

Nie byłam sama

Świadectwo.

02 czerwiec 2012

Nie wiecie, co trzeba

Świadectwo.

Interpretacja Protoewangelii zwykle odzwierciedla postawę interpretującego zajmowaną względem udziału Matki Bożej w zwycięstwie Jej Syna, albo nawet szerzej: wobec Maryi w ogóle.

28 czerwiec 2013

Nieustannie obecna

Maryja stoi u kolebki naszego powołania do chrześcijaństwa. Jest nieodłączną powierniczką jego dojrzewania i realizacji.

03 lipiec 2012

Nieustannie pomagała

Świadectwo.

Może dobrze, że poświęcone i święte znaki nie są "w modzie" gdyż daje to szansę, że ten, kto się nimi posługuje, będzie czynił to godnie i świadomie. Nie będą one tylko modnym "gadżetem", ozdobą ucha lub szyi.

Modlitwa, która jest życiem, to zjednoczenie z Chrystusem wszystkich naszych myśli, słów, czynów, pragnień, cierpień, wszystkiego, co stanowi o naszym istnieniu. To codzienne życie razem z Jezusem i Maryją. To nieustanne zanurzenie w tajemnicach zbawienia. To patrzenie na świat, jak Maryja, oczami Boga, odrzucenie od siebie wszystkich zwierciadełek i luster, w które wpatruje się człowiek, myśląc, że ogląda prawdziwą rzeczywistość, gdy tymczasem ogląda świat odbity w zwierciadłach zniekształconych przez grzech: przez ludzkie opinie, narzucone sposoby myślenia, fałszywe hierarchie wartości itd. To doskonały kult, który oddaje się Bogu całym życiem.

Zatrzymajmy się na chwilę... Bo w kształtowaniu pobożności wiernych wielką rolę odgrywa nie tylko sama historia, w której łonie rozwijają się określone praktyki modlitewne i rozjaśniają się kolejne tajemnice chrześcijańskiej wiary. Równoległą rolę do powolnej, głęboko przemyślanej ewolucji danego nabożeństwa i rozwoju doktryny wiary spełniają do dziś chrześcijańskie podania i legendy.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis