Nabożeństwa maryjne

20.02.2010

Różaniec dla zaawansowanych

0 komentarzy · 27646 czytań · Drukuj

Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.

Tajemnice radosne »

I. Zwiastowanie

1. Grzech pierworodny i jego konsekwencje duchowe i fizyczne.
2.Potrzeba Boga wśród nas.
3.Świat pogański przed przyjściem Zbawiciela.
4. Oczekiwanie na Zbawiciela.
5. Postać Niepokalanej. "Łaski pełna". Niewinność, pokora i miłość Maryi.
6. Łaska w życiu katolickim (określenie, istota i cel).
7. "Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego". (Cud boskiego poczęcia Jezusa Chrystusa. Połączenie dwóch natur: boskiej i ludzkiej w jednej osobie Boga-Człowieka. Boskość Zbawiciela świata - podstawą chrześcijaństwa).
9. Znaczenie słów św. Augustyna: "Dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem".
10. Tajemnica Zwiastowania, a nasze codzienne życie (Jezus w łonie Maryi i w naszych sercach przez komunię świętą i łaskę).

Postanowienia:

1. Poznawanie własnej natury i jej słabości powstałych na skutek grzechu pierworodnego i naszych upadków (pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia - 1 J 2,16 - to znaczy zmysłowość, pycha i egoizm człowieka).
2. Poznanie głównej wady, walka z jej wykorzenieniem i wprowadzenie na jej miejsce cnoty.
3. Życie na codzień Chrystusem wg słów św. Pawła: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal 2,20) przez doskonałe wypełnianie obowiązków swego stanu i ofiarowanie swego życia Bogu z miłości do Niego i do bliźniego.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety.

1. Rola Maryi Opiekunki, Uzdrowienia chorych, Pocieszycielki strapionych i Wspomożenia wiernych.
2. Znaczenie modlitwy św. Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo"
3. Postacie Zachariasza i Elżbiety. Cudowne poczęcie Jana.
4. Jan, poprzednik Zbawiciela, (wpływ łaski Chrystusa na osobowość Jana "poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie" (Łk 1,44). Charakterystyka Jana i świadectwo Jezusa o nieugiętym charakterze i bohaterskiej postawie proroka. (Mt 11,7-12). Jan jako wzór katolika).
5. Proroctwo Elżbiety i znaczenie słów: "błogosławiona jesteś między niewiastami".
6. Wiara Maryi. Określenie wiary (przyjęcie umysłem i wykonanie wolą prawdy Bożej podanej przez Kościół). przymioty wiary.
7. Treść hymnu Maryi: ("Wielbi dusza moja Pana...bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej...błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia").
8. Pokora w wierze katolickiej.
9. Służba bliźnim po służbie Bogu jako jeden z najwyższych nakazów katolicyzmu.

Postanowienia:

1. Akt wiary - na wzór Maryi wierzyć w to wszystko, czego Chrystus naucza w swoim Kościele. "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła" (Łk 1,45).
2. Przygotowanie gruntu duszy na dar wiary przez rozmyślanie i naukę katolicką.
3. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi przez komunię świętą w pierwsze soboty miesiąca.

III. Narodzenie Pana Jezusa

1. Człowiek nie chce przyjąć Boga - "Nie było dla nich miejsca w gospodzie".
2. Noc Bożego Narodzenia.
3. Ubóstwo narodzonego Boga jako przeciwieństwo nadmiernego i grzesznego przywiązania do świata materialnego.
4. Pochwała i wywyższenie ubóstwa. (św. Franciszek z Asyżu).
5. Pasterze i prostota ich wiary.
6. Hymn aniołów i jego zastosowanie w naszym życiu.
7. Myśli pierwszej zwrotki kolędy "Bóg się rodzi".
8. Dary pasterzy i dar serca ludzkiego.
9. Pojawienie się gwiazdy i trzej mędrcy. Stosunek wiedzy do wiary. Jedynie prawdziwa prostota lub prawdziwa wiedza prowadzą człowieka do Boga.
10. Herod. Nienawiść prawdy. Duch kłamstwa. Szatan i jego wpływ na duszę ludzką.

Postanowienia:

1. Komunia święta - zaproszenie Boga do naszej duszy.
2. Adoracja Chrystusa w Eucharystii.
3. Prosić Boga o prostą wiarę pasterzy.
4. Zgłębiać i poznawać Bożą prawdę na wzór mędrców.
5. Zachowywać polską tradycję Bożego Narodzenia: przygotowanie adwentowe, spowiedź, komunia święta, wigilia, opłatek, choinka, pasterka, kolędy, jasełka.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

1. Maryja jako wzór wierności przykazaniom Bożym i kościelnym.
2. Błogosławieństwo matki po wydaniu na świat dziecka.
3. Chrzest święty - wszczepienie łaski Bożej w życie ludzkie.
4. Symeon jako wzór tęsknoty duszy ludzkiej za Bogiem.
5. Radość i pokój Symeona z odnalezienia ostatecznego celu serc ludzkich.
6. Anna i jej czyste życie spędzone w służbie Bożej.
7. Proroctwo Symeona i cień krzyża nad życiem Maryi.
8. Serce Maryi przebite mieczem smutku. Zapowiedź Jej bolesnego udziału w tajemnicy odkupienia świata.
9. Fatima i kult Niepokalanego Serca Maryi
10. Ofiarność na rzecz Boga i bliźnich.

Postanowienia:

1. Ofiarowanie Bogu wszystkich spraw życia codziennego.
2. Urzeczywistnienie w życiu codziennym prawdy, że tylko Jezus jest "światłością, która oświeca każdego człowieka gdy na świat przychodzi" (J 1,9)
3. wzbudzanie aktów ufności i zgadzania się z wolą Bożą we wszystkich przeciwnościach życia.

V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

1. Dzieciństwo Jezusa. Zamach Heroda, ucieczka do Egiptu, tułaczka na obczyźnie, powrót.
2. Ukryte życie w Nazarecie.
3. "Syn cieśli". Praca w ujęciu katolickim.
4. Życie świętej rodziny. Małżeństwo katolickie, jego świętość i obowiązki.
5. Świątynia jako miejsce publicznej czci Boga, nasz stosunek do domu Bożego.
6. Dziecię Jezus - przykład zachowania w domu Bożym.

Postanowienia:

1. Wprowadzać ducha świętej rodziny, ducha miłości i pokoju w życie własnej rodziny.
2. Poznawać liturgię Kościoła, obrzędy, zwłaszcza tajemnice Mszy świętej. Przez poznanie treści, tekstów, rozumienie brać świadomy i czynny udział w Eucharystii.
3. Dbać o piękno Kościoła, pomagać w budowie , ozdabiać świątynie.
4. Dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.
5. Praktykować posłuszeństwo.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne