Nabożeństwa maryjne

25.09.2011

Adoracja z Matką Miłosierdzia

0 komentarzy · 26514 czytań · Drukuj

Pieśń: "O zbawcza Hostio..."

Modlitwa:

Panie Jezu, ukryty pod postacią chleba. Oto dziś gromadzimy się u Twych stóp, aby rozważać przedziwne milosierdzie Boga, objawione w Twoim ziemskim życiu i w życiu Twojej Matki. Wypełniając wolę Twego Ojca, przyjąłeś ludzkie ciało z Dziewicy Maryi, która w chwili zwiastowania stała się Matką Boga. Dziękujemy Ci za Jej czynną miłość w tajemnicach odkupienia oraz za Jej błogosławione orędownictwo i duchowe macierzyństwo. Przyjmij, dobry Jezu, nasze modlitwy, które będziemy zanosić za Jej pośrednictwem. Ufamy, że nas wysłuchasz i okażesz swoje niezgłębione miłosierdzie.

Pieśń: "Jezu, ufam Tobie..." (3 razy).

Modlitwa uwielbienia.

Nawiedzając dom Elżbiety i Zachariasza, Maryja wyśpiewała pieśń uwielbienia świadoma, że wielkie rzeczy uczynił Jej Wszechmocny, a swoje milosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Oto i my, odkupieni przez Ciebie, miłosierny Jezu, mamy żywą świadomość, że wszechmocny Pan uczynił nam wielkie rzeczy i wciąż zachowuje dla nas swoje miosierdzie. Racz przyjąć żarliwą modlitwę serc naszych, którą wraz z Maryją wypowiadamy, powtarzając po każdym wezwaniu: Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że Bóg wybrał Cię od wieków na Matkę Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że uchronił Cię od grzechu i obdarzył pełnią łask.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że dla naszego zbawienia ofiarnie współpracowałaś z Jezusem, Twoim Synem.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że pod krzyżem Jezusa zostałaś naszą Matką.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że będąc w niebie orędujesz za nami.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że dla wszystkich jesteś Matką Miłosierdzia.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że jesteś obecna w tajemnicy Kościoła Twego Syna.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że jesteś Królową i Matką naszego narodu.

Wielbi dusza moja Pana.

Pieśń maryjna: "Magnificat".

Modlitwa błagania i oddania.

Miłosierny Jezu, Odkupicielu nasz, Ty swoją śmierciązniweczyłeś nasze grzechy, zmartwychwstaniem przywróciłeś nam życie i godność dzieci Bożych, pokornie prosimy: niech zasługi Twojej bolesnej męki, śmierci oraz chwalebnego zmartwychwstaniabronią nas od ulegania słabościnaszej natury, od pokus szatana i przewrotności tego świata. Ty, Jezu, udzieliłeś Twej Matce niezwykłej łaski poznania i doświadczenia miłosierdzia, a także dałeś Jej udział w objawieniu go przez ofiarę własnego Serca, oto my oddajemy Ci, dla doświadczenia i objawienia Twego miłosierdzia, wszystkie nasze dobre czyny, przede wszystkim ofiary i cierpienia przyjęte w duchu wiary i miłości. Gorąco pragniemy, aby aż po krańce ziemi, do każdego ludzkiego serca, dotarło usprawiedliwiające i uświęcające Boże miłosierdzie, wysłużone Twoją wielkkanocną tajemnicą, w której oddałeś swoje życie w krwawej ofierze na okup za grzechy i za przerażającą ilość zła popełnionego przez ludzi od początku świata aż po jego kres. A teraz przyjmij, miłosierny Jezu, modlitwę wdzięczności naszych serc, którą wypowiadamy słowami pieśni.

Pieśń: "Cóż Ci, Jezu, damy..."

Modlitwa wstawiennicza.

Dobry Jezu, przez wrażliwe na wsszelki ból i nędze Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca. Prosimy Cię, powtarzając po każdym wezwaniu: Niech się wstawia do Ciebie Matka Milosierdzia!

Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za wsystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za najwyżzego Pasterza Benedykta XVI przeciążonego odpowiedzialnością za losy Piotrowej Łodzi.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za biskupów, kapłanów, zakony, o ich duchowy i liczebny rozwój.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za misje katolickie, o powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miosierdzia!

Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za ludzi zniewolonych przez nałogi, konających i grzeszników.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać.

Niech się wstawia do ciebie Matka Miłosierdzia!

Za tych, którzy już odeszli do wieczności, a potrzebują jeszcze naszej pomocy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za wszystkich, którzy potrzebują miosierdzia Boga.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Modlitwa:

Przyjmij, o miłosierny Jezu, nasze niegodne modlitwy i modlitwy Twojej Najświętszej Matki, którą z wysokości krzyża uczyniłeś również i naszą Matką. Niech Ona nieustannie wstawia się za nami, otacza płaszczem swej opieki, chroni od nieszczęść i wyjednuje Boże miłosierdzie. Amen.

Pieśń: "Miłosierna Matko Boża..."

Modlitwa do Matki Bożej:

Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, Matko łaski Bożej i miłosierdzia, do Twego Niepokalanego Serca z ufnością zanosimy błaganie: kieruj nami na wszystkich drogach naszych, błogosław nam w zajęciach, pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, wspomagaj w naszych walkach itrudnościach, strzeż wśród niebezpieczeństw duszy i ciała, i zachowaj od wszelkiego zła. Wejrzyj szczególnie na naszą Ojczyznę i wyjednaj jej trwały pokój i bezpieczeństwo. Ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca.Wierzymy, że Twój Syn wszystko uczyni, o co dla nas będziesz prosić, aby przez Ciebie był jeszcze bardziej uwielbiony teraz i na wieki. Amen.

Pieśń: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna..."

Pieśń: "Przed tak wielkim Sakramentem".

Błogosławieństwo.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne